Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:makazi:het_water:filtratie:eiwitafschuimer [2020/06/18 15:28]
matricaria [Aminozuren en eiwitten]
nl:makazi:het_water:filtratie:eiwitafschuimer [2021/06/25 16:05] (huidige)
matricaria [Ozon]
Regel 35: Regel 35:
  
 De term " organische verbindingen"​ bevat alles van suikers, zetmeel, proteïne, DNA en vetten tot mazout en benzine, autobanden, lijmsoorten,​ plastiek, aquaria uit plexiglas enz. Voor ons zeer belangrijk zijn de schadelijke organische verbindingen en die de eigenschap hebben zich op te stapelen in aquaria of die ons al in kleine hoeveelheden zorgen baren. Organische stoffen die als ze niet worden verwijderd kunnen worden gemineraliseerd en vervolgens genitrificeerd . Toxinen afkomstig van bacteriële activiteiten,​ afgescheiden door koralen, afkomstig van andere organismen. De meeste verbindingen die het water geel kleuren in [[nl:​badess:​theorie:​ras#​zmas|een ZMAS]]. Vele van deze organische verbindingen kunnen worden verwijderd met een afschuimer.\\ Organische verbindingen zijn ofwel hydrofoob, ofwel hydrofiel. Ze zijn ofwel waterschuw ofwel waterminnend. Ze lossen goed op in water of lossen in't geheel niet of slechts gedeeltelijk op in water. Hydrofiele moleculen zijn onder meer  water, zout, suiker, ethyl alcohol, ethyleen glycol, glycerin, glucose, ammonia, de meeste aminozuren ​ (e.g., glycine), sommige vitaminen (B6, B12, Biotin, C, Niacin) en bijna alle anorganische verbindingen. Voorbeelden van hydrofobe moleculen zijn  methaan (aardgas), olie, vet, cholesterol,​ brandsof (e.g., hexaan, butaan), sommige vitaminen (e.g., A, D, E, K). Tussenin bevinden zich de twijfelgevallen zoals aspirine, fenolen, reinigingsalcohol (isopropanol) en acetone. Grote organische moleculen kunnen gedeeltelijk hydrofoob zijn en het andere deel hydrofiel. Vetzuren, de meeste ​ proteïnes, zepen en detergenten,​ en een breed assortiment biologische moleculen vallen binnen deze categorie. Ze zijn amphipathisch. <WRAP center round info 80%> De term " organische verbindingen"​ bevat alles van suikers, zetmeel, proteïne, DNA en vetten tot mazout en benzine, autobanden, lijmsoorten,​ plastiek, aquaria uit plexiglas enz. Voor ons zeer belangrijk zijn de schadelijke organische verbindingen en die de eigenschap hebben zich op te stapelen in aquaria of die ons al in kleine hoeveelheden zorgen baren. Organische stoffen die als ze niet worden verwijderd kunnen worden gemineraliseerd en vervolgens genitrificeerd . Toxinen afkomstig van bacteriële activiteiten,​ afgescheiden door koralen, afkomstig van andere organismen. De meeste verbindingen die het water geel kleuren in [[nl:​badess:​theorie:​ras#​zmas|een ZMAS]]. Vele van deze organische verbindingen kunnen worden verwijderd met een afschuimer.\\ Organische verbindingen zijn ofwel hydrofoob, ofwel hydrofiel. Ze zijn ofwel waterschuw ofwel waterminnend. Ze lossen goed op in water of lossen in't geheel niet of slechts gedeeltelijk op in water. Hydrofiele moleculen zijn onder meer  water, zout, suiker, ethyl alcohol, ethyleen glycol, glycerin, glucose, ammonia, de meeste aminozuren ​ (e.g., glycine), sommige vitaminen (B6, B12, Biotin, C, Niacin) en bijna alle anorganische verbindingen. Voorbeelden van hydrofobe moleculen zijn  methaan (aardgas), olie, vet, cholesterol,​ brandsof (e.g., hexaan, butaan), sommige vitaminen (e.g., A, D, E, K). Tussenin bevinden zich de twijfelgevallen zoals aspirine, fenolen, reinigingsalcohol (isopropanol) en acetone. Grote organische moleculen kunnen gedeeltelijk hydrofoob zijn en het andere deel hydrofiel. Vetzuren, de meeste ​ proteïnes, zepen en detergenten,​ en een breed assortiment biologische moleculen vallen binnen deze categorie. Ze zijn amphipathisch. <WRAP center round info 80%>
-De meeste organische moleculen die in zeewater voorkomen zijn amphipatisch,​ het merendeel van de overblijvende moleculen zijn hydrofiel. Er zijn relatief weinig pure hydrophobe natuurlijke organische moleculen. Het begrijpen van hoe amphipatische moleculen reageren in een afschuimer is de sleutel tot het begrijpen van hoe een afschuimer werkt. Een reden dat afschuimers ook als eiwitafschuimer worden benoemd kan worden terug gebracht tot het feit dat vele eiwitten amphipatisch zijn. [(HolmesFarley2006-08>​What is Skimming? by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com [WWW Document], n.d. URL http://​www.reefkeeping.com/​issues/​2006-08/​rhf/​index.php ).+De meeste organische moleculen die in zeewater voorkomen zijn [[https://​www.encyclo.nl/​begrip/​amphipathisch|amphipatisch]], het merendeel van de overblijvende moleculen zijn hydrofiel. Er zijn relatief weinig pure hydrophobe natuurlijke organische moleculen. Het begrijpen van hoe amphipatische moleculen reageren in een afschuimer is de sleutel tot het begrijpen van hoe een afschuimer werkt. Een reden dat afschuimers ook als eiwitafschuimer worden benoemd kan worden terug gebracht tot het feit dat vele eiwitten amphipatisch zijn. [(HolmesFarley2006-08>​What is Skimming? by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com [WWW Document], n.d. URL http://​www.reefkeeping.com/​issues/​2006-08/​rhf/​index.php ).
 )] )]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Regel 46: Regel 46:
  
  
-De ene kunnen makkelijk worden afgeschuimd en anderen moeilijk of niet , sommige verbindingen soms en soms niet.\\ Om een binding aan te gaan met een luchtbel moet de molecule ten minste amphipatisch zijn, ten minste een deel van de molecule moet hydrofoob zijn. Verbindingen die makkelijk oplossen kunnen niet worden afgeschuimd zoals zouten, anorganisch fosfaat, carbonaat enz.. Sommige organische bestanddelen,​ microben, micro-en fhytoplakton,​enz. kunnen gedragen door het schuim op die manier worden verwijderd.[(FeldmanEnCo2009-1>​liquid,​ n.d. Feature Article: The Development of a Method for the Quantitative Evaluation of Protein Skimmer Performance [WWW Document]. URL http://www.advancedaquarist.com/2009/1/aafeature2 ​.)]\\+De ene kunnen makkelijk worden afgeschuimd en anderen moeilijk of niet , sommige verbindingen soms en soms niet.\\ Om een binding aan te gaan met een luchtbel moet de molecule ten minste amphipatisch zijn, ten minste een deel van de molecule moet hydrofoob zijn. Verbindingen die makkelijk oplossen kunnen niet worden afgeschuimd zoals zouten, anorganisch fosfaat, carbonaat enz.. Sommige organische bestanddelen,​ microben, micro-en fhytoplakton,​enz. kunnen gedragen door het schuim op die manier worden verwijderd.[(FeldmanEnCo2009-1>​liquid,​ n.d. Feature Article: The Development of a Method for the Quantitative Evaluation of Protein Skimmer Performance [WWW Document]. URL https://reefs.com/magazine/the-development-of-a-method-for-the-quantitative-evaluation-of-protein-skimmer-performance/.)]\\
  
 Bij de afbraak van eiwitten worden door bacteriën via [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Peptide|peptiden]] de eiwitten afgebroken tot de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Aminozuur|aminozuren]] waaruit ze zijn opgebouwd. Ze doen dit door de productie van de enzymen die de afbraak mogelijk maken. Hierbij scheiden bacteriën door hun eigen stofwisseling verbindingen af die in relatief kleine hoeveelheden voor vissen en lagere dieren ​ kunnen giftig zijn. Men noemt dit bacterie-giften of bacterie-toxinen.[(FDeGraaf1969-38>​Frank De Graaf, 1969. Handboek voor het tropisch zeeaquarium,​ Tweede druk. ed. A.J.G. Strengholt N.V. Amsterdam.blz 38)]\\ [[nl:​makazi:​bio-chemie:​aminozuren|De aminozuren]] die uit de eerste fase van de eiwitafbraak (via peptiden) ontstaan en ook wel door dieren als stekelhuidigen en kreeftachtigen worden uitgescheiden kunnen we in een aantal groepen verdelen. Van de 20 natuurlijke aminozuren die in het aquarium terecht komen is er een groep, de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Alifatische_verbinding|alifatische]] groep, die weinig invloed uitoefent op de kwaliteit het water, ze zijn niet giftig.[(FDeGraaf1969-39>​ Frank De Graaf, 1969. Handboek voor het tropisch zeeaquarium,​ Tweede druk. ed. A.J.G. Strengholt N.V. Amsterdam.blz 39)] De groep bevat ook het zwavelaminozuur Methionine. Deze groep is hydrofoob en komt in aanmerking om te worden afgeschuimd.\\ Bij de afbraak van eiwitten worden door bacteriën via [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Peptide|peptiden]] de eiwitten afgebroken tot de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Aminozuur|aminozuren]] waaruit ze zijn opgebouwd. Ze doen dit door de productie van de enzymen die de afbraak mogelijk maken. Hierbij scheiden bacteriën door hun eigen stofwisseling verbindingen af die in relatief kleine hoeveelheden voor vissen en lagere dieren ​ kunnen giftig zijn. Men noemt dit bacterie-giften of bacterie-toxinen.[(FDeGraaf1969-38>​Frank De Graaf, 1969. Handboek voor het tropisch zeeaquarium,​ Tweede druk. ed. A.J.G. Strengholt N.V. Amsterdam.blz 38)]\\ [[nl:​makazi:​bio-chemie:​aminozuren|De aminozuren]] die uit de eerste fase van de eiwitafbraak (via peptiden) ontstaan en ook wel door dieren als stekelhuidigen en kreeftachtigen worden uitgescheiden kunnen we in een aantal groepen verdelen. Van de 20 natuurlijke aminozuren die in het aquarium terecht komen is er een groep, de [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Alifatische_verbinding|alifatische]] groep, die weinig invloed uitoefent op de kwaliteit het water, ze zijn niet giftig.[(FDeGraaf1969-39>​ Frank De Graaf, 1969. Handboek voor het tropisch zeeaquarium,​ Tweede druk. ed. A.J.G. Strengholt N.V. Amsterdam.blz 39)] De groep bevat ook het zwavelaminozuur Methionine. Deze groep is hydrofoob en komt in aanmerking om te worden afgeschuimd.\\
Regel 91: Regel 91:
  
  
-Doet een afschuimer nu meer kwaad dan goed of omgekeerd. En voor een rifaquarium in het bijzonder? Op deze vraag trachten Ken Feldman en Kelly Maers een antwoord te vinden. Ze vergelijken verschillende merken en soorten van afschuimers. ​ Het onderzoek is gepubliceerd in de Advanced Aquarist Vol IX, januari 2010. [(FeldmanMaers2010>​ 2002-2016 by Pomacanthus Publications ​http://www.advancedaquarist.com/2010/1/aafeature)]+Doet een afschuimer nu meer kwaad dan goed of omgekeerd. En voor een rifaquarium in het bijzonder? Op deze vraag trachten Ken Feldman en Kelly Maers een antwoord te vinden. Ze vergelijken verschillende merken en soorten van afschuimers. ​ Het onderzoek is gepubliceerd in de Advanced Aquarist Vol IX, januari 2010. [(FeldmanMaers2010>​ 2002-2016 by Pomacanthus Publications ​https://reefs.com/magazine/further-studies-on-protein-skimmer-performance/)]
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-[[nl:​makazi:​theorie:​toc|Informatie over DOC(opgeloste organische koolstof), TOC]] en de invloed op koralen in zeeaquaria van de hand van dezelfde auteurs ​ http://​www.advancedaquarist.com/​2008/​8/​aafeature3/​. [(FeldmanMaers2008-08>​2002-2016 by Pomacanthus Publications>​Feature Article: Total Organic Carbon (TOC) and the Reef Aquarium: an Initial Survey, Part I — Advanced Aquarist | Aquarist Magazine and Blog, n.d. URL http://www.advancedaquarist.com/2008/8/aafeature3/.)]+[[nl:​makazi:​theorie:​toc|Informatie over DOC(opgeloste organische koolstof), TOC]] en de invloed op koralen in zeeaquaria van de hand van dezelfde auteurs ​ http://​www.advancedaquarist.com/​2008/​8/​aafeature3/​. [(FeldmanMaers2008-08>​2002-2016 by Pomacanthus Publications>​Feature Article: Total Organic Carbon (TOC) and the Reef Aquarium: an Initial Survey, Part I — Advanced Aquarist | Aquarist Magazine and Blog, n.d. URL https://reefs.com/magazine/​total-organic-carbon-toc-and-the-reef-aquarium-an-initial-survey-part-i/​.)] [(FeldmanMaersII>​Feature Article: Total Organic Carbon (TOC) and the Reef Aquarium: an Initial Survey, Part II — Advanced Aquarist | Aquarist Magazine, n.d. URL https://​reefs.com/magazine/total-organic-carbon-toc-and-the-reef-aquarium-an-initial-survey-part-ii/.)] 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Regel 128: Regel 128:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Dit vraagt naar onderzoek over de invloed van een eiwitafschuimer op de bacteriële populatie in actieve aquaria en de resultaten te vergelijken met een staal van hetzelfde water minder onderhevig aan veranderingen. De invloed op de populatie van voederen en het doseren van een organische koolstofbron. Het doel van het onderzoek is het bevestigen van de organische koolstof hypothese. (vodka dosering) Ken Feldman, Allison A. Place, Sanjay Joshi en Gary White gaan samen aan het werk.[(FeldmanEnCo2011>​admin,​ n.d. Feature Article: Bacterial Counts in Reef Aquarium Water: Baseline Values and Modulation by Carbon Dosing, Protein Skimming, and Granular Activated Carbon Filtration [WWW Document]. URL http://www.advancedaquarist.com/2011/3/aafeature.)]+Dit vraagt naar onderzoek over de invloed van een eiwitafschuimer op de bacteriële populatie in actieve aquaria en de resultaten te vergelijken met een staal van hetzelfde water minder onderhevig aan veranderingen. De invloed op de populatie van voederen en het doseren van een organische koolstofbron. Het doel van het onderzoek is het bevestigen van de organische koolstof hypothese. (vodka dosering) Ken Feldman, Allison A. Place, Sanjay Joshi en Gary White gaan samen aan het werk.[(FeldmanEnCo2011>​admin,​ n.d. Feature Article: Bacterial Counts in Reef Aquarium Water: Baseline Values and Modulation by Carbon Dosing, Protein Skimming, and Granular Activated Carbon Filtration [WWW Document]. URL https://reefs.com/magazine/bacterial-counts-in-reef-aquarium-water-baseline-values-and-modulation-by-carbon-dosing-protein-skimming-and-granular-activated-carbon-filtration/)]
  
 Bacteriële groei is meestal gelimiteerd tot de beschikbare hoeveelheid organische koolstof. Het blijkt dat in een modern constant afgeschuimd low food aquarium slechts +- 1/10 van de op een natuurlijk rif aanwezige bacteriële populatie aanwezig is, waarschijnlijk door een tekort aan beschikbare organische koolstof.[(FeldmanEnCo2011)] In de natuur is de aanwezigheid laag maar de aanvoer onuitputtelijk.\\ Bacteriële groei is meestal gelimiteerd tot de beschikbare hoeveelheid organische koolstof. Het blijkt dat in een modern constant afgeschuimd low food aquarium slechts +- 1/10 van de op een natuurlijk rif aanwezige bacteriële populatie aanwezig is, waarschijnlijk door een tekort aan beschikbare organische koolstof.[(FeldmanEnCo2011)] In de natuur is de aanwezigheid laag maar de aanvoer onuitputtelijk.\\
Regel 219: Regel 219:
 De ultieme vraag. Wat wordt er verwijderd uit het aquariumwater en komt effectief in het potje terecht? De ultieme vraag. Wat wordt er verwijderd uit het aquariumwater en komt effectief in het potje terecht?
  
-Een recent onderzoek van Ken Feldman en gepubliceerd in de Advanced Aquarist met titel: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? ​ [(FeldmanK2010-02>​Feldman,​ K., n.d. Feature Article: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? [WWW Document]. URL https://www.advancedaquarist.com/2010/2/aafeature ​.)] Het onderzoek geeft een goede blik op wat er eigenlijk in het potje terecht komt. Wat opvalt is dat het de resultaten van vroegere onderzoeken ​ bevestigen wat betreft de efficiëntie in het verwijderen van organische stoffen. 29% van het TOC waarvan het grootste deel niet oplosbaar en geen deel uitmaakt van de opgeloste organische stoffen. De verwijdering van DOC is, in tegenstelling tot wat de meeste gebruikers geloven, bedroevend laag.\\+Een recent onderzoek van Ken Feldman en gepubliceerd in de Advanced Aquarist met titel: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? ​ [(FeldmanK2010-02>​Feldman,​ K., n.d. Feature Article: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? [WWW Document]. URL https://reefs.com/magazine/elemental-analysis-of-skimmate-what-does-a-protein-skimmer-actually-remove-from-aquarium-water/ .)] Het onderzoek geeft een goede blik op wat er eigenlijk in het potje terecht komt. Wat opvalt is dat het de resultaten van vroegere onderzoeken ​ bevestigen wat betreft de efficiëntie in het verwijderen van organische stoffen. 29% van het TOC waarvan het grootste deel niet oplosbaar en geen deel uitmaakt van de opgeloste organische stoffen. De verwijdering van DOC is, in tegenstelling tot wat de meeste gebruikers geloven, bedroevend laag.\\
 Afgaand op de aanwezige stikstof, 7% van het droge gewicht, kan worden afgeleid dat 31% van wat in het potje aanwezig is van organische oorsprong is. Het aanwezige waterstof element bevestigt deze hoeveelheid.\\ Afgaand op de aanwezige stikstof, 7% van het droge gewicht, kan worden afgeleid dat 31% van wat in het potje aanwezig is van organische oorsprong is. Het aanwezige waterstof element bevestigt deze hoeveelheid.\\
  
 De resultaten bevestigen dat fosfor wordt verwijderd daar het in veel hogere concentraties aanwezig is als mocht worden verwacht.\\ De resultaten bevestigen dat fosfor wordt verwijderd daar het in veel hogere concentraties aanwezig is als mocht worden verwacht.\\
  
-De conclusies van de auteur: Slechts een kleine hoeveelheid van de skimmate (vaste stof + vloeistof) kan worden toegeschreven aan organische koolstof (TOC); ongeveer 29%, en het meeste van dat materiaal was niet in water oplosbaar, d.w.z. was geen opgeloste organische koolstof. Het merendeel van de gewonnen skimmate-vaste stof, afgezien van de commons-ionen van zeewater, was CaCO3, MgCO3 en SiO2 - anorganische verbindingen! De oorsprong van deze soorten is niet met zekerheid bekend, maar er kan worden van uit gegaan dat het SiO2 afkomstig is van de schalen van diatomeeën. De CaCO3 kan worden afgeleid van andere planktonische microben die calciumcarbonaatschalen bevatten of kunnen afkomstig zijn van afvalwater uit de calciumreactor. In de mate dat de massieve skimmate uit microflora bestaat, dan zou een deel van het onoplosbare organische materiaal verwijderd door skimming eenvoudigweg de organische componenten (de "​ingewanden"​) van deze microflora zijn. Deze microflora concentreert P-, N- en C-voedingsstoffen uit de waterkolom, en dus is de verwijdering ervan via skimming een middel voor het exporteren van voedingsstoffen.[(FeldmanK2010-02>​Feldman,​ K., n.d. Feature Article: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? [WWW Document]. URL https://www.advancedaquarist.com/2010/2/aafeature ​.)] \\+De conclusies van de auteur: Slechts een kleine hoeveelheid van de skimmate (vaste stof + vloeistof) kan worden toegeschreven aan organische koolstof (TOC); ongeveer 29%, en het meeste van dat materiaal was niet in water oplosbaar, d.w.z. was geen opgeloste organische koolstof. Het merendeel van de gewonnen skimmate-vaste stof, afgezien van de commons-ionen van zeewater, was CaCO3, MgCO3 en SiO2 - anorganische verbindingen! De oorsprong van deze soorten is niet met zekerheid bekend, maar er kan worden van uit gegaan dat het SiO2 afkomstig is van de schalen van diatomeeën. De CaCO3 kan worden afgeleid van andere planktonische microben die calciumcarbonaatschalen bevatten of kunnen afkomstig zijn van afvalwater uit de calciumreactor. In de mate dat de massieve skimmate uit microflora bestaat, dan zou een deel van het onoplosbare organische materiaal verwijderd door skimming eenvoudigweg de organische componenten (de "​ingewanden"​) van deze microflora zijn. Deze microflora concentreert P-, N- en C-voedingsstoffen uit de waterkolom, en dus is de verwijdering ervan via skimming een middel voor het exporteren van voedingsstoffen.[(FeldmanK2010-02>​Feldman,​ K., n.d. Feature Article: Elemental Analysis of Skimmate: What Does a Protein Skimmer Actually Remove from Aquarium Water? [WWW Document]. URL https://reefs.com/magazine/elemental-analysis-of-skimmate-what-does-a-protein-skimmer-actually-remove-from-aquarium-water/ .)]\\
  
 De stelling dat een afschuimer organische stoffen verwijdert wordt bevestigd. Alleen is het resultaat zeer laag vergeleken met de verwachtingen die vele gebruikers hebben wanneer ze zo een toestel aanschaffen. Men kan zich de vraag stellen ofdat het gebruik van een afschuimer, niet tegenstaande er wel degelijk iets wordt verwijderd, verantwoord kan worden gebruikt, een afweging van de voordelen met nadelen.\\ De vraag dat de meesten die dit lezen waarschijnlijk zullen stellen is: kan het zonder? ​ De stelling dat een afschuimer organische stoffen verwijdert wordt bevestigd. Alleen is het resultaat zeer laag vergeleken met de verwachtingen die vele gebruikers hebben wanneer ze zo een toestel aanschaffen. Men kan zich de vraag stellen ofdat het gebruik van een afschuimer, niet tegenstaande er wel degelijk iets wordt verwijderd, verantwoord kan worden gebruikt, een afweging van de voordelen met nadelen.\\ De vraag dat de meesten die dit lezen waarschijnlijk zullen stellen is: kan het zonder? ​
Regel 238: Regel 238:
 ===== Het gebruik als beluchter ===== ===== Het gebruik als beluchter =====
  
-Hoe effectief is een afschuimer in het beluchten van het aquariumwater?​ Een luchtsteen zal het water mixen door bodemwater naar het oppervlak te brengen, de oppervlakte spanning breken van het wateroppervlak waardoor gasuitwisseling gemakkelijker kan plaats hebben. Gassen als CO2, N2 worden uitgedreven en mogelijk vervangen door zuurstof uit de  omgevende lucht tot saturatie.Het is verkeerd te veronderstellen dat de geproduceerde luchtbellen rechtstreeks bijdragen tot het in stand houden van een voldoende hoge zuurstofsaturatie.+Hoe effectief is een afschuimer in het beluchten van het aquariumwater?​ Een luchtsteen zal het water mixen door bodemwater naar het oppervlak te brengen, de oppervlakte spanning breken van het wateroppervlak waardoor gasuitwisseling gemakkelijker kan plaats hebben. Gassen als CO2, N2 worden uitgedreven en mogelijk vervangen door zuurstof uit de  omgevende lucht tot saturatie. Het is verkeerd te veronderstellen dat de geproduceerde luchtbellen rechtstreeks bijdragen tot het in stand houden van een voldoende hoge zuurstofsaturatie.
  
 <WRAP center round help 60%> <WRAP center round help 60%>
Regel 255: Regel 255:
  
 Door airstrippen wordt CO2 niet alleen verwijderd naar de atmosfeer maar ook omgevormd naar HCO3 Door airstrippen wordt CO2 niet alleen verwijderd naar de atmosfeer maar ook omgevormd naar HCO3
-waardoor de alkaliniteit wordt ondersteund.+waardoor de alkaliniteit wordt ondersteund. ​
  
 CO2 en O2 hebben verschillende oplosbaarheid in water. Ze worden niet veranderd of uitgewisseld in een verhouding van 1: 1, maar de dingen diffunderen eenvoudig in en uit volgens het eigen verloop ... (Jose Reyes) CO2 en O2 hebben verschillende oplosbaarheid in water. Ze worden niet veranderd of uitgewisseld in een verhouding van 1: 1, maar de dingen diffunderen eenvoudig in en uit volgens het eigen verloop ... (Jose Reyes)
  
 +Holmes Farley schrijft in zijn [[http://​www.reefkeeping.com/​issues/​2006-08/​rhf/​index.php|zeer goed artikel betreffende de eiwitafschuimer]]:​ Afromen is een waterzuiveringstechnologie die in veel rifaquaria wordt gebruikt. Het kent verschillende namen, waaronder schuimfractionering,​ afromen van eiwitten en, meestal, gewoon afschuimen. Evenzo wordt het apparaat zelf een skimmer, een eiwitafschuimer of een schuimfractionator genoemd. Het belangrijkste doel is om opgeloste en deeltjesvormige organische stof uit het aquarium te exporteren, **met als aanzienlijk bijkomend voordeel van verhoogde beluchting**[(HolmesFarley2006-08>​What is Skimming? by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com [WWW Document], n.d. URL http://​www.reefkeeping.com/​issues/​2006-08/​rhf/​index.php .
 +)] \\ 
 +<WRAP center round box 80%>
 +
 +Het gebruik van een afschuimer heeft  mogelijk het bijkomend voordeel van beluchting maar ik betwijfel ten zeerste dat dit voordeel aanzienlijk is, zeker in vergelijking met het gebruik van de gewone manier van beluchten, het gebruik van een luchtsteentje,​ al dan niet gebruikt in een stijgbuis. Afhankelijk van het ontwerp heeft een eiwitafschuimer ​ beperkte tot zeer beperkte mogelijkheden betreffende gasuitwisseling met de atmosfeer, het mogelijk contact van het behandelde water met het wateroppervlak is zeer gelimiteerd en kort. De verhoging van de beluchting welke kan worden toegeschreven aan een afschuimer kan het normaal beluchten, het breken van de oppervlaktespanning,​ het bevorderen van de gasuitwisseling van het water met de atmosfeer, bij middel van een luchtsteentje en goede waterbeweging. In een rifaquarium met voldoende waterbeweging en goede afroming van het wateroppervlak zal de verhoging van beluchting door toedoen van een afschuimer minimaal of onbestaande zijn, indien wel aanzienlijk mag men spreken van een slechte waterhuishouding. Een afschuimer kan wel eenvoudig worden gebruikt voor het beluchten van het door de afschuimer reeds behandeld water door de juiste oriëntatie van de uitlaat, maar dit heeft niets te maken met de capaciteiten als beluchter van de  afschuimer daar men hiervoor niet expliciet een afschuimer nodig heeft. (Anthias 2019)
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +
 +Het type afschuimer speelt een grote rol. De verzadiging van water met gassen is afhankelijk van de druk.\\ Oudere modellen van tegenstroom afschuimers worden aangedreven door een luchtsteentje ​ in een stijgbuis ipv een pompje en welke uitmondt aan of juist boven het wateroppervlak waardoor een goed contact van het behandelde water met de atmosfeer wordt tot stand gebracht. Dit type afschuimers kunnen worden beschouwd als goede beluchters van het behandelde water.\\ Elke type afschuimer kan op deze wijze worden gebruikt door de uitlaat te oriënteren aan het wateroppervlak waardoor het behandelde water goed in contact wordt gebracht met de atmosfeer. De capaciteit van een afschuimer als beluchter hangt dan ook grotendeels af van hoe het toestel wordt geplaatst en veel minder van wat er in de afschuimer zelf gebeurt.\\
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Bij gebruik van [[nl:​badess:​inleiding|BADES]] voor het exporteren van stikstof wordt soms aangeraden om de afschuimer in serie te plaatsen na de BADES reactor ​ met de bedoeling het zuurstofgehalte terug op peil te brengen, een teveel aan CO2 uit te drijven en de pH te stabiliseren. In dat geval wordt aangeraden de uitlaat van de afschuimer te gebruiken voor het breken van het wateroppervlak,​ dit om de gasuitwisseling te bevorderen. Dit gaat  gepaard met nodig of onnodig geluid.
 +</​WRAP>​
 +\\
 +
 +===== Droog of nat afschuimen? =====
 +
 +De meest effectieve afschuiming,​ in termen van totale organische verwijdering,​ wordt bekomen door het verwijderen van enigszins nat schuim, in plaats van te wachten tot hetzelfde natte schuim is weggelopen voordat het wordt verwijderd. Het belangrijkste verschil tussen nat schuim en uitgelekt droog schuim is dat extra water en sommige organische stoffen zijn weggelopen. Een droge vorm is efficiënter in termen van de hoeveelheid verwijderd organisch materiaal in verhouding tot het watervolume,​ en alle afschuimers en hun mogelijke aanpassingen vinden een evenwicht tussen het verwijderen van meer water en iets meer organische stoffen, of minder water en iets minder organische stoffen. Misschien zal een zorgvuldige analyse van verschillende soorten skimming in de toekomst (2006) dit verwachte resultaat experimenteel aantonen.[(HolmesFarley2006-08>​What is Skimming? by Randy Holmes-Farley - Reefkeeping.com [WWW Document], n.d. URL http://​www.reefkeeping.com/​issues/​2006-08/​rhf/​index.php .
 +)]
 +
 +Bovenstaande is meer een hypothese dan een vaststelling. Wat zit er in het potje?
 +
 +Het komt er op aan om schuimvorming,​ -afvoer en -verzameling in evenwicht te brengen. Nat afschuimen maakt het toepassen van een overloop mogelijk en bijgevolg het afvoeren minder afhankelijk van het regelmatig ledigen van het potje.Daar het potje rapper vol is zal het gebruiken van een overloop voorkomen dat van de inhoud overloopt en eventueel terug in het aquarium belandt indien een interne afschuimer wordt gebruikt.\\
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Polaire en apolaire stoffen =====
 +
 +Polaire moleculen bevatten vaak OH-groepen en NH-groepen. ​ Tussen deze groepen kunnen waterstofbruggen gevormd worden . Wanneer een stof polair is, zal het hierdoor goed oplossen in water (de polaire NH en OH groepen zullen waterstofbruggen vormen met het water), ze zijn hydrofiel.\\ Hydrofobe stoffen (denk aan olie) lossen niet goed op in water; dit komt doordat zij geen waterstofbruggen kunnen vormen met water. Hydrofobe stoffen lossen wel goed op in andere hydrofobe stoffen.\\ ​
 +
 +Apolair betekent dat een molecuul niet polair is. Een polair molecuul heeft twee kanten met een andere lading; de ene kant is wat positief geladen en de andere kant wat negatief. Omdat water zelf sterk polair is, kunnen andere moleculen die ook polair zijn, zich goed mengen met water. De polaire moleculen richten zich dan elkaar. Anders gezegd, er vormt zich een mantel van gerichte watermoleculen rond de polaire moleculen. Dit is energetisch een gunstige toestand, zodat polaire stoffen goed oplossen in een polair oplosmiddel (water). Omgekeerd geldt dat apolaire stoffen doorgaans beter oplossen in apolaire oplosmiddelen. Hoewel veel apolaire stoffen ook hydrofoob zullen zijn, is dat geen vaste regel. Zo is CO2 een apolair molecuul. Maar het lost zeer goed op in water. In dit geval komt dat doordat CO2 (reversibel) reageert met water tot H2CO3 dat in water uiteen valt in H+ en HCO3-, en CO3 2-, allemaal polaire ionen. In elk geval is CO2 daardoor niet hydrofoob, hoewel wel apolair.\\
 +
 +Apolaire stoffen zijn meestal hydrofoob in zeewater en goed afschuimbaar.\\
 +
 +
 +Verbindingen die niet goed worden afgeschuimd zijn polair, gekoppeld aan een OH of NH groep.\\
 +
 +Koolhydraten,​ suikers zoals glucose, frucose en galactose, zijn polair en aldus moeilijk afschuimbaar.\\
 +
 +Eiwitten en de aminozuren waarmee ze zijn opgebouwd zijn ofwel polair ofwel apolair, afhankelijk van hoe ze zijn opgebouwd.\\
 +Hydrofobe aminozuren zijn een soort aminozuren met een niet-polaire aard, terwijl hydrofiele aminozuren een soort aminozuren zijn met een polaire aard. Daarom is dit het belangrijkste verschil tussen hydrofobe en hydrofiele aminozuren. Bovendien hebben hydrofobe aminozuren lange zijketens met voornamelijk koolstof- en waterstofatomen,​ terwijl hydrofiele aminozuren korte zijketens hebben of zijketen met hydrofiele groepen. Als een ander belangrijk verschil tussen hydrofobe en hydrofiele aminozuren, komen hydrofobe aminozuren voor in het midden van eiwitten, terwijl hydrofiele aminozuren zich aan de oppervlakte bevinden.\\
 +
 +lipiden, vetten zoals vetzuren en glycerol, zijn apolair, hydrofoob, en goed afschuimbaar.\\
 +
 +Omdat er een grote verscheidenheid is in  polaire stoffen en dus ook in verschillen in dipoolsterkte kunnen polaire stoffen toch minder goed mengen en/of oplossen in b.v. water. ​
 +Als je de carbonzuren op een rijtje zet (allemaal dipolen) zal je zien, dat mierenzuur zeer goed oplost in water, azijnzuur ook, maar propionzuur ​ minder, boterzuur vrij slecht en dus de verdere carbonzuren met steeds langere koostofketens niet meer. Uiteindelijk is b.v. dodecaanzuur nog maar een uiterst zwakke dipool (bijna apolair) en daardoor hydrofoob ("bang van water"​).\\
 +
 +<WRAP center round todo 80%>
 +Het gevolg is dat een afschuimer vooral apolaire verbindingen vewijdert en polaire achterlaat waardoor vooral polaire stoffen worden geremineraliseerd;​ Welke invloed de overheersing van polaire stoffen in de waterkolom heeft op het leven in het aquarium weet ik tot heden niet.
 +</​WRAP>​
 +
 +Het selectief verwijderen van opgeloste organische stoffen ( DOC) door een afschuimer zal ongetwijfeld te maken hebben met de polariteit van deze stof. Dit bevestigt het vastgestelde feit dat stoffen welke niet worden afgeschuimd ook achterblijven na een tweede of derde passage en opstapelen indien ze niet worden geremineraliseerd.\\
  
    
Regel 283: Regel 338:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +<WRAP center round help 60%>
 +Oplosbare aminozuren vallen uiteen in de verschillende groepen en bestanddelen waaruit ze bestaan. Worden van die bestanddelen afgeschuimd?​ Dat hangt waarschijnlijk af van het feit of ze al dan niet polair zijn.
 +</​WRAP>​
  
  
  
 +    ​
 + 
 ===== Toxinen ===== ===== Toxinen =====
  
-We kunnen er van uit gaan dat de meeste toxinen worden verwijderd door een afschuimer daar ze meestal amphipatisch zijnmoleculen die bestaan uit een hydrofoob gedeelte en een hydrofiel gedeelte. Afhankelijk van het hydrofobe gedeelte zijn ze makkelijk of minder makkelijk afschuimbaar.\\+We kunnen er van uit gaan dat de meeste toxinen worden verwijderd door een afschuimer daar ze meestal amphipatisch zijnmoleculen die bestaan uit een hydrofoob gedeelte en een hydrofiel gedeelte. Afhankelijk van het hydrofobe gedeelte zijn ze makkelijk of minder makkelijk afschuimbaar.\\
 Wat betreft [[nl:​makazi:​bio-chemie:​marine_toxinen|marine toxinen]] zijn vooral dinoflagellaten en diatoms de voornaamste producenten van gevaarlijke toxinen. Cyano'​s in zoet water. De  voornaamste in zeewater geproduceerde toxische verbinding onder de neurotoxine zijn[[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Saxitoxine|Saxitoxines]]. Saxotines komen voor in wel 65 tot nu(2017) gekende verschillende samenstellingen en de afschuimbaarheid hangt af van de samenstelling. Welke vormen in een aquarium voorkomen is mij tot heden niet bekent.\\ Wat betreft [[nl:​makazi:​bio-chemie:​marine_toxinen|marine toxinen]] zijn vooral dinoflagellaten en diatoms de voornaamste producenten van gevaarlijke toxinen. Cyano'​s in zoet water. De  voornaamste in zeewater geproduceerde toxische verbinding onder de neurotoxine zijn[[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Saxitoxine|Saxitoxines]]. Saxotines komen voor in wel 65 tot nu(2017) gekende verschillende samenstellingen en de afschuimbaarheid hangt af van de samenstelling. Welke vormen in een aquarium voorkomen is mij tot heden niet bekent.\\
  
Regel 294: Regel 354:
 <WRAP center round todo 80%> <WRAP center round todo 80%>
  
-Daar de verwijdering van toxinen fel doorweegt langs de pro zijde van de balans waarop ik mij baseer voor het gebruiken van een afschuimer moet ik toegeven dat ik feitelijk te weinig weet van in welke mate toxinen effectief worden afgeschuimd. Ik ga er maar van uit dat dat gebeurt, maar is dat wel zo?+Daar de verwijdering van toxinen fel doorweegt langs de pro zijde van de balans waarop ik mij baseer voor het al dan niet nog gebruiken van een afschuimer moet ik toegeven dat ik feitelijk te weinig weet van in welke mate toxinen effectief worden afgeschuimd. Ik ga er maar van uit dat dat gebeurt, maar is dat wel zo?
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Regel 307: Regel 367:
 Wegens de vele neveneffecten,​ bij gebruik in zeewater o.a. het oxideren van Broom en Jood, ga ik geen Ozon gebruiken.\\ Wegens de vele neveneffecten,​ bij gebruik in zeewater o.a. het oxideren van Broom en Jood, ga ik geen Ozon gebruiken.\\
 Wanneer overwogen wordt ozon te gebruiken zorg er voor dat de aangevoerde lucht droog is ter voorkoming van de vorming van salpeterzuur.\\ Wanneer overwogen wordt ozon te gebruiken zorg er voor dat de aangevoerde lucht droog is ter voorkoming van de vorming van salpeterzuur.\\
-Plaats geen [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​actieve_kool|actieve kool]] om de lucht te ontdoen van ozon daar men dan geen ozon reuk zal woeden ​opgemerkt, ongeacht de hoeveelheid aanwezig in het water.\\+Pas op met het gebruik van[[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​actieve_kool|actieve kool]] ​wat al eens wordt aangeraden ​om de lucht te ontdoen van ozon daar als gevolg de ozon reuk mogelijk te laat wordt opgemerkt, ongeacht de hoeveelheid aanwezig in het water.\\
  
  
Regel 341: Regel 401:
 Een afschuimer is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van het onevenwicht in beschikbaarheid van voedingsstoffen. Een afschuimer verwijdert constant maar zeer selectief organische stoffen ( bouwstoffen en mineralen) maar laat anorganische verbindingen zoals nitraat en fosfaat achter waardoor deze zich kunnen ophopen daar stoffen nodig om ze op te nemen door de afschuimer worden verwijderd. Dit onevenwicht kan worden hersteld met [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​algenfilter|een algenfilter]] in een refuge of door het [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​bades|toepassen ​ van BADES]]. Een afschuimer is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van het onevenwicht in beschikbaarheid van voedingsstoffen. Een afschuimer verwijdert constant maar zeer selectief organische stoffen ( bouwstoffen en mineralen) maar laat anorganische verbindingen zoals nitraat en fosfaat achter waardoor deze zich kunnen ophopen daar stoffen nodig om ze op te nemen door de afschuimer worden verwijderd. Dit onevenwicht kan worden hersteld met [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​algenfilter|een algenfilter]] in een refuge of door het [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​bades|toepassen ​ van BADES]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Voor hen die meer willen weten over hoe een afschuimer werkt en op wat men zich moet baseren om er zelf eentje te maken verwijs ik door naar een artikel betreffende [[nl:​makazi:​techniek:​eiwitafschuimer|techniek en de afschuimer]] in Makazi Baharini.
 +</​WRAP>​
 +
  
  
nl/makazi/het_water/filtratie/eiwitafschuimer.1592486915.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/06/18 15:28 door matricaria
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki