Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:makazi:het_water:filtratie:eiwitafschuimer [2022/09/05 12:51]
matricaria [Invloed op de dragende capaciteit]
nl:makazi:het_water:filtratie:eiwitafschuimer [2022/09/05 12:56] (huidige)
matricaria [Invloed op de dragende capaciteit]
Regel 332: Regel 332:
 Het belangrijkste voor een gesloten recirculatiesysteem en zeker voor een zero uitstoot systeem ​ bedoeld voor langdurig levensonderhoud is [[nl:​makazi:​het_water:​ammonium_reductie|het vermogen om ammoniak te reduceren]]. Ammoniak, de geprefereerde stikstofbron van de meeste organismen, is voor dezelfde organismen zeer toxisch indien het zich kan opstapelen, indien er teveel van is.\\ [[nl:​makazi:​het_water:​dragende_capaciteit|De totale dragende capaciteit]] wordt geleverd door heterotrofe groei met organisch materiaal, door autotrofe ademhaling, nitrificatie,​ en door foto-autotrofe groei, fytoplankton,​ algen. Door[[nl:​makazi:​het_water:​assimilatie| assimilatie]] en oxidatie van ammoniak ( Ebling) Het gebruik van een afschuimer verwijdert organische koolstofverbindingen,​ anorganische stikstofverbindingen niet, waardoor er naar verhouding steeds minder organische koolstof beschikbaar is en  autotrofen meer en meer moeten instaan voor de dragende capaciteit, en nitrificatie de bepalend factor wordt voor de ondersteuning van de bio belasting, de producenten van ammoniak.\\ Volgens deze stelling draagt een afschuimer bij aan de noodzaak tot nitraatvorming,​ het afbouwen van heterotrofe dragende capaciteit.\\ Dat is het tegenovergestelde van wat de meeste gebruikers van een afschuimer verwachten, omdat het hen steeds is voorgehouden dat een afschuimer nitraatvorming tegen gaat.\\ ​ Het belangrijkste voor een gesloten recirculatiesysteem en zeker voor een zero uitstoot systeem ​ bedoeld voor langdurig levensonderhoud is [[nl:​makazi:​het_water:​ammonium_reductie|het vermogen om ammoniak te reduceren]]. Ammoniak, de geprefereerde stikstofbron van de meeste organismen, is voor dezelfde organismen zeer toxisch indien het zich kan opstapelen, indien er teveel van is.\\ [[nl:​makazi:​het_water:​dragende_capaciteit|De totale dragende capaciteit]] wordt geleverd door heterotrofe groei met organisch materiaal, door autotrofe ademhaling, nitrificatie,​ en door foto-autotrofe groei, fytoplankton,​ algen. Door[[nl:​makazi:​het_water:​assimilatie| assimilatie]] en oxidatie van ammoniak ( Ebling) Het gebruik van een afschuimer verwijdert organische koolstofverbindingen,​ anorganische stikstofverbindingen niet, waardoor er naar verhouding steeds minder organische koolstof beschikbaar is en  autotrofen meer en meer moeten instaan voor de dragende capaciteit, en nitrificatie de bepalend factor wordt voor de ondersteuning van de bio belasting, de producenten van ammoniak.\\ Volgens deze stelling draagt een afschuimer bij aan de noodzaak tot nitraatvorming,​ het afbouwen van heterotrofe dragende capaciteit.\\ Dat is het tegenovergestelde van wat de meeste gebruikers van een afschuimer verwachten, omdat het hen steeds is voorgehouden dat een afschuimer nitraatvorming tegen gaat.\\ ​
 Een afschuimer verhindert metabolisme van alles wat wordt afgeschuimd,​ en draagt zo bij tot het beperken van de uitbreiding van de bio-belasting maar ook van nieuwe groei nodig om stikstof op te nemen. Ook wordt naar verhouding relatief veel levend materiaal buiten gedragen, in relatie tot de beperkte totale export van organische stoffen (TOC). Of relatief zeer weinig vergeleken met andere mogelijkheden voor het exporteren (oogsten) van levende organismen. De verwijderingsgraad is bovendien moeilijk in te schatten en zeker niet betrouwbaar. Men kan zeer moeilijk de toevoeging van voedsel afstemmen op wat wordt verwijderd. Dit kan grotendeels worden gecompenseerd met [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​actief_aquarium_management|AAM]]. \\  Een afschuimer verhindert metabolisme van alles wat wordt afgeschuimd,​ en draagt zo bij tot het beperken van de uitbreiding van de bio-belasting maar ook van nieuwe groei nodig om stikstof op te nemen. Ook wordt naar verhouding relatief veel levend materiaal buiten gedragen, in relatie tot de beperkte totale export van organische stoffen (TOC). Of relatief zeer weinig vergeleken met andere mogelijkheden voor het exporteren (oogsten) van levende organismen. De verwijderingsgraad is bovendien moeilijk in te schatten en zeker niet betrouwbaar. Men kan zeer moeilijk de toevoeging van voedsel afstemmen op wat wordt verwijderd. Dit kan grotendeels worden gecompenseerd met [[nl:​makazi:​het_water:​filtratie:​actief_aquarium_management|AAM]]. \\ 
-Verhinderen van consumptie van levende cellen voorkomt de vorming van ammoniak, met een gunstig effect op de dragende capaciteit, maar in geval van een afschuimer welke voornamelijk organische verbindingen verwijdert is dat zeer beperkt daar de meeste stikstof reeds in het water aanwezig is in anorganische vorm.\\ Het rendement van een afschuimer wordt in realiteit grotendeels bepaald door de capaciteit om levende organismen te verwijderen en niet door "air stripping",​ de interactie van organische moleculen met luchtbellen,​ de basisactiviteit van een afschuimer. Het organisch materiaal trekt heterotrofe organismen aan in een goed beluchte omgeving, ideaal voor metabolisme. \\+Verhinderen van consumptie van levende cellen voorkomt de vorming van ammoniak, met een gunstig effect op de dragende capaciteit, maar in geval van een afschuimer welke voornamelijk organische verbindingen verwijdert is dat zeer beperkt daar de meeste stikstof reeds in het water aanwezig is in anorganische vorm en de afschuimer ook doorgaat met het verwijderen van DOC.\\ Het rendement van een afschuimer wordt in realiteit grotendeels bepaald door de capaciteit om levende organismen te verwijderen en niet door "air stripping",​ de interactie van organische moleculen met luchtbellen,​ de basisactiviteit van een afschuimer. Het organisch materiaal trekt heterotrofe organismen aan in een goed beluchte omgeving, ideaal voor metabolisme. \\
 Effectieve autotrofe ammoniak reductie, belangrijk deel van de dragende capaciteit, is rechtstreeks afhankelijk van nitrificatie,​ van nitraatvorming . Er heeft nitrificatie plaats in het water maar efficiënte nitraatvorming is substraat gebonden, heeft plaats in een biofilm, en heeft voldoende oppervlakte nodig voor voldoende contacttijd met het water en voldoende wateruitwisseling. Het gebruik van een bio maakt het systeem bestuurbaar,​ de verwijderingsgraad regelbaar en gemakkelijk aanpasbaar aan de noden.\\ Effectieve autotrofe ammoniak reductie, belangrijk deel van de dragende capaciteit, is rechtstreeks afhankelijk van nitrificatie,​ van nitraatvorming . Er heeft nitrificatie plaats in het water maar efficiënte nitraatvorming is substraat gebonden, heeft plaats in een biofilm, en heeft voldoende oppervlakte nodig voor voldoende contacttijd met het water en voldoende wateruitwisseling. Het gebruik van een bio maakt het systeem bestuurbaar,​ de verwijderingsgraad regelbaar en gemakkelijk aanpasbaar aan de noden.\\
  
nl/makazi/het_water/filtratie/eiwitafschuimer.txt · Laatst gewijzigd: 2022/09/05 12:56 door matricaria
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki