Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn.
Deze versie (2019/07/28 11:37) is een Concept.
Goedkeuringen: 0/1

Taalkeuze tussen Nederlands, English et Français.

Wij danken U voor Uw bijdrage aan deze wiki. Het is een blijk van waardering voor ons werk.
U helpt ons correcte, actuele en goedgekeurde informatie te verzamelen. Indien er in totaal € 25 of meer is gedoneerd, dan is men MB-donor en danken wij U door U toegang te verlenen tot onze privé-pagina's voor persoonlijk gebruik, die informatie bevatten welke u nergens anders kunt vinden.

We thank you for your contribution to this wiki. It is a token of appreciation for our work.
We thank you for your donation. Any contribution will make us very happy. You help us collecting correct, up to date, approved information.

If in total € 25 or more was donated than one is MB donor and we tank you by giving access to our private pages for personal use only which contain information one may not find anywhere else.

Nous vous remercions pour votre contribution à ce wiki. C’est un signe de reconnaissance pour notre travail.
Si au total 25 € ou plus a été donné qu’on est donneur MB et on obtient des droits en tant qu’utilisateur au lieu de droits en lecture seulement.

Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zu diesem Wiki. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit.
Wenn in Summe € 25 oder mehr gespendet wurde, als eine MB Spender und Rechte erhält man als Benutzer anstelle von gerade gelesen Rechte.

Muchas gracias por tu aporte a esta wiki. Es un símbolo de agradecimiento por nuestro trabajo.
Si en total 25 € o más fue donado a una donante MB y uno obtiene los derechos como usuario en vez de leer los derechos.

doneren.txt · Laatst gewijzigd: 2019/11/19 16:13 (Externe bewerking)
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki